wróżka wróżby

wróżka 
 

 

 
 

 

 

 

 

Wróżka Beata, wróżby, wróżenie przez internet, przepowiadanie przyszłości,

MANDALE - SYMBOLICZNE OBRAZY UZDRAWIAJĄCE
Polecam Ci mandale - obrazy, które uzdrawiają Ciebie i Twoje życie.
Mandala specjalnie dla Ciebie.

Mandala (słowo z sanskrytu oznaczające koło) jest obecna w przyrodzie (np. kształt planety Ziemi, atomu, oka, kropli wody, płatka śniegu) i kulturze (głównie buddyjskiej - rytualne mandale tybetańskie, ale i innych) od zawsze. Najstarszy symbol mandali został odkryty w epoce paleolitu około 2500 lat temu. Jest ona symbolem wszechświata, jedności i pełni, którego kontemplowanie ma umożliwić tzw. Oświecenie, tj. jedność z Absolutem, Bogiem. W kulturze chrześcijańskiej znajdujemy mandale jako elementy zdobnicze kościołów oraz jako plany architektoniczne ich budowy.
Indianie różnych plemion uznają znaczenie magicznego kręgu, który chroni centrum osobowości przed wpływami zewnętrznymi, wprowadza harmonię i zdrowie we wnętrzu człowieka i jego kontaktach z otoczeniem. W kontaktach z innymi ludźmi krąg daje poczucie otwartości, bezpieczeństwa, życzliwości, umożliwia porozumienie, oznacza świętowanie lub podkreślenie ważnego wydarzenia (np. tańce rytualne, etniczne, rozmowy biznesowe, polityczne, formy terapii grupowej).

Wielu wybitnych psychologów i terapeutów przyznało mandali miejsce w procesie analizy i terapii nieświadomych problemów jednostki (np. C.G.Jung, S.Groff, D,Kalf, R.Kellog, S.Fincher). U podstaw psychologicznego oddziaływania mandali leży operowanie kształtem i kolorem. Prowadzi ona do znalezienia swojego centrum, zaznaczenia ochronnego kręgu wokół własnego Ja, zwrócenia się do własnego wnętrza w celu rozpoznania i integracji wewnętrznych mechanizmów. Możliwe staje się rozpoznanie przeszkód na drodze rozwoju, zdrowia, szczęścia i sukcesów. Poprzez dokonanie procesu twórczego i zamknięcia przeszkód w ramach ochronnego kręgu, człowiek staje się zdolny do kreatywnego działania umożliwiającego realizację celów.
Proponuję Ci metody terapii przez sztukę, a w szczególności terapii mandalą oparte o Twoją własną twórczość. Poprzez świadome wykorzystanie wzorów opartych na formie mandali aktywizujemy energię nieświadomości i kierujemy w miejsca, które tego najbardziej potrzebują, aby Twoje życie mogło przebiegać w sposób bardziej harmonijny i spełniony. Możemy odnaleźć Twoje wewnętrzne blokady i za pomocą łagodnego środka, jakim jest rysunek, pobudzić Twą psychikę do zmiany.
Posiadam gotowe wzory wskazane dla danego problemu. Możliwe jest też użycie w pracy nad Twoją przemianą Twoich własnych wytworów plastycznych. Mogę włączyć do terapii także tradycyjne mandale starożytne.

Mandala terapeutyczna odnajduje w Twojej psychice to, co właściwe tylko dla TWOJEGO rozwoju. Bez trudu zaczynasz rozpoznawać to, co służy Twojemu rozwojowi. Mechanizmy działania mandali terapeutycznej to oczyszczenie, koncentracja, tworzenie, wchłanianie, niszczenie, zjednoczenie i wypełnienie. Oczyszczenie umysłu jest przygotowaniem do pracy z mandalą. To forma relaksu. Koncentracja na procesie stworzenia własnej mandali umożliwia uspokojenie umysłu i osiągnięcie wglądu w problem, z jakim przychodzisz. Orientacja daje możliwość oceny aktualnej sytuacji w oparciu o inspiracje płynące z rysunku, także w oparciu o interpretacje, jeśli tego potrzebujesz. Orientacja wyłania się z procesu tworzenia mandali. Tworzenie jest aktywizacją poprzez ruch procesów psychicznych. Wchłanianie jest przyswojeniem przez tworzącego informacji zawartych w procesie twórczym. Niszczenie wyzwala ducha mandali. Może być ona symbolicznie zniszczona lub umieszczona w ważnym miejscu. Odtworzenie i spełnienie to proces reintegracji- przemiany psychiki pod wpływem działania terapeutycznego.

Jeśli potrzebujesz czegoś, co samo z siebie, bez Twojego udziału w procesie tworzenia mandali, zainicjuje i ułatwi zmianę w Twoim życiu, mogę na malować dla Ciebie obraz Twojej duszy. W medytacji łączę się z esencją Ciebie i odczytuję informacje ważne dla Twojego rozwoju i przemiany z nim związanej. Symboliczny obraz tworzę techniką, która również dobrana jest tylko dla Ciebie, np. pastelami, akwarelami itp. Mandala, która wyraża pełnię Twojej osobowości nakierowuje Twoją duszę na właściwą drogę do osiągnięcia tej pełni.

Autorką tekstu jest:
Adriana Michałowska
www.eta.pl

 

CHIROMANCJA-TAROT - WRÓŻKA BEATA ZAPRASZA ,wróżenie, numerologia, horoskopy tylko tutaj dowiesz się co cię czeka, wróżka, wróżby, wróżenie, tarot, horoskop, wróżenie przez internet, ezoteryka, zjawizka niewyjaśnione, wrozka, WRÓŻKA, WRÓŻBY, WRÓŻENIE,

 

wróżbywróżenietarothoroskop