wróżka wróżby

wróżka
 

 
 
Wróżka Beata, wróżenie przez internet, przepowiadanie przyszłości, tarot, runy chiromancja

wróżka

wróżka

Praca z czakrami

Poszukiwanie sensu życia

Zamknięcie na zmiany w życiu

Brak akceptacji własnego ciała i płci

Niezrozumienie chorób i dysfunkcji ciała

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 7

Obsesja, impulsywne zachowania

Kłopoty seksualne

Niemoc twórcza

Niezrozumienie własnej mocy

Kłopoty finansowe

Brak autorytetów, obsesja władzy

Despotyzm, autorytarność, zaburzone relacje społeczne

Przemoc

Nieopanowane emocje

Nałogi

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 2

Anoreksja i bulimia

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 3

Agresja i nienawiść do innych

Działanie pod wpływem negatywnych emocji

Postrzeganie życia jako piekła i niewoli

Niezadowolenie i brak sensu życia

Życie bez miłości

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 4

Kłopoty w relacjach z rodzicami

Zaburzone relacje rodzinne

Problemy z wewnętrznym rodzicem

Problemy z wewnętrznym dzieckiem

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 4 i z czakrą 7

Oddzielanie uczuć od seksu

Zazdrość, zaborczość, niedojrzałość uczuciowa

Problemy emocjonalne i psychiczne

Należy zrównoważyć czakrę 2 z czakrą 4

Świadomość ubóstwa, poczucie nędzy

Niewłaściwe pojmowanie władzy i roli społecznej

Błędy polityczne, ślepe podążanie za modą

Agresja, przemoc, despotyzm

Niskie poczucie wewnętrznej wartości i mocy

Przekonanie o własnej słabości i nieudolności

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 2 i z czakrą 4

Brak natchnienia

Nieumiejętność wyrażania siebie

Problemy z kreacją swoich pomysłów

Brak własnego miejsca w świecie

Należy zrównoważyć czakrę 2 z czakrą 5

Trudności w pracy z duchowością

Brak medialności

Nadmierne oderwanie od rzeczywistości („odlatywanie”)

Lęki związane z rozwojem duchowym i praktyką

Wejście na ścieżkę duchową – rozpoczynanie praktyk duchowych

Należy zrównoważyć czakrę 3 z czakrą 6

Trudności w nawiązaniu kontaktu z subtelnymi energiami (Aniołami i przewodnikami)

Niechęć służenia ludzkości

Zbyt wolny rozwój duchowy

Nieumiejętność samorealizacji

Brak potencjału rozwojowego

Należy zrównoważyć czakrę 5 z czakrą 6 i z czakrą 7

Osoby posiadające REIKI mogą pracować zgodnie z zasadami tej pięknej sztuki uzdrawiania, wzbogacając zabieg mocą kamieni szlachetnych położonych na centrach energetycznych, rozpylając w pomieszczeniu odpowiedni aromat i włączając magnetofon z wybraną muzyką. Systematyczna praca z czakrami, dbanie o ich harmonię, świadome rozwijanie i otwieranie centrów energetycznych przynosi oczekiwane efekty w postaci zdrowego i radosnego życia.

Podane przeze mnie opisy pojedynczych czakramów są praktyczną ściągą, dzięki której łatwiej zrozumieć, gdzie umiejscowiły się w naszej energetyce problemy. Ponadto podaję sposoby "uzdrawiania" i równoważenia czakramów poprzez zapachy, muzykę i inne metody.


CHIROMANCJA-TAROT - WRÓŻKA BEATA ZAPRASZA ,wróżenie, numerologia, horoskopy tylko tutaj dowiesz się co cię czeka, wróżka, wróżby, wróżenie, tarot, horoskop, wróżenie przez internet, ezoteryka, zjawizka niewyjaśnione, wrozka, WRÓŻKA, WRÓŻBY, WRÓŻENIE,

 

wróżbywróżenietarothoroskop